Επιστροφή/Ακύρωση

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι χρήστες λιανικής έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν τα προϊόντα με χρέωσή τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμέναδηλαδή, σε περίπτωση παράδοσης ειδών άλλων από αυτά που παραγγέλθηκαν κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση τα είδη έχουν συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια από τα είδη είναι ελαττωματικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης λιανικής οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή των προϊόντων εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή τους, κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση και με αποστολή του επιστρεφόμενου προϊόντος  στην έδρα της επιχείρησης, δηλαδή στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ζάχου αρ. 1 (Τ.Κ 11 527),  με συνοδευτική ενυπόγραφη επιστολή από τον χρήστη.

Η ως άνω ρύθμιση επιστροφής αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα και όχι ολόκληρη την παραγγελία. Η ενημέρωση- συνεννόηση αναφορικά με όλα τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να γίνεται εγγράφως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαφής στο https://myfreshlemonade.com/epikoinonia/ με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς και τις ποσότητες επιστροφής, καθώς και τον τρόπο και χρόνο επιστροφής τους.

Στην παραπάνω περίπτωση, ο χρήστης λιανικής επιβαρύνεται μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον χρήστη, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών/καρτελακίων με τις συνήθεις ενδείξεις/τιμή του προϊόντος που δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν).  Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, απόδειξη, φορτωτική κλπ). 

Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους, η επιχείρηση δύναται να μην το αποδεχθεί και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση και το προϊόν θα επιστρέφεται στον χρήστη λιανικής με δική του δαπάνη. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς την ως άνω διεύθυνση του  δικτύου (Δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ζάχου αρ. 1 (Τ.Κ 11 527),  βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη λιανικής.  

Το δίκτυο συνιστά στους χρήστες λιανικής να ελέγχουν προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας τους την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός μεν του τρόπου που ο χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του, αφετέρου δε του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το δίκτυο παραλάβει τα προϊόντα.  

Αναφορικά με την αγορά προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία (custom-made) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει προηγουμένως ο χρήστης μέσω επικοινωνίας του με το Δίκτυο, οι οποίες και είναι σαφώς εξατομικευμένες, δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης. 

Για την περίπτωση παροχής υπηρεσίας σχεδιασμού και εκτύπωσης προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως βάπτιση, γάμο, πάρτυ, κ.α, ο χρήστης θα επικοινωνεί με το Δίκτυο, γνωστοποιώντας τις προδιαγραφές που επιθυμεί να έχει το προϊόν καθώς και τον αριθμό προϊόντων που θέλει να αγοράσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις, με την ανάθεση του σχεδιασμού και της εκτύπωσης προϊόντων, θα προκαταβάλλεται το 30% του συνολικού τιμήματος, ενώ σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου – χρήστη, η προκαταβολή του 30% δεν επιστρέφεται.