ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σχεδιασμός ετικέτας / Σχεδιασμός οικογένειας προϊόντων / Σχεδιασμός κουτιού & τσάντας συσκευασίας

Ο σκοπός του σχεδιασμού μιας συσκευασίας είναι να προσελκύσει την προσοχή του καταναλωτή, να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις χρήσεις του προϊόντος, καθώς και να προωθήσει το brand. Ο σχεδιασμός συσκευασίας είναι σημαντικός, καθώς μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του καταναλωτή για το αν θα ολοκληρώσει μια αγορά ή όχι και να δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία που θα τον κατατάξει σε έναν μόνιμο πελάτη.